เกี่ยวกับเรา

ธูปรักษ์โลก รักษ์เรา รักโลก

ความเป็นมาของ ``ธูปรักษ์โลก``

ธูปรักษ์โลกเกิดจากการต่อยอดความคิดของ ธูปหอมทองตะนาว เมื่อ 21 ปีที่แล้ว ด้วยความที่ ธูปหอมทองตะนาว เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องหอมไทย และเป็นผู้ผลิตธูปคุณภาพมาตลอด

ธูปทองตะนาวถือสูตรเครื่องหอมไทยเดิม ผลิตธูปคุณภาพ โดยใช้ไม้หอมกฤษณา (Agar wood), กานพลู (Clove), อบเชย (Cinnamon), ชะลูด , กันเกรา (Tembusu), เทียนสัตตบุษย์ (Anise/โป๊ยกั๊ก), ชะมดเช็ด (Civet Musk) ฯลฯ เป็นวัตถุดิบ ด้วยความเป็นคนคิดต่าง ทำต่าง ธูปหอมทองตะนาวจึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้ธูปที่ดี มีคุณภาพ ธูปหอมทองตะนาวก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2535 โดยเริ่มจากการมีหน้าร้านเล็กๆในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง อุทัยธานีในปีถัดมา

สูตรในการผลิตธูปหอมทองตะนาวนั้น เป็นสูตรโบราณที่ตกทอดจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยใช้ไม้หอมธรรมชาติ เช่น ไม้จันท์หอม ไม้กฤษณา กำยาน (ยางไม้หอม) กานพลู อบเชย และยางบงเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยังใช้สีผสมอาหารในการย้อมสีธูป ใช้น้ำหอมคุณภาพดีเพื่อแต่งกลิ่น

บริษัท อสีติ จำกัดเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายธูปทองตะนาว ส่งออกสินค้าแบบไม่มีแบรนด์ไปประเทศในแถบยุโรปและเอเชียกว่าสิบประเทศ

ปี 2546

  • บริษัท อสีติ จำกัดได้นำธูปไปทดสอบควันครั้งแรกกับบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  • ธูปหอมทองตะนาวได้เข้าคัดสรร OTOP และได้ OTOP 5 ดาว

ปี 2547

  • ได้รับรางวัล Thailand Brand

ปี 2549

  • ได้รับคัดเลือกให้เป็น OTOP Champion ระดับประเทศ
  • ได้รับ PM Award (Prime Minister Award)

รางวัลต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายยืนยันคุณภาพของธูปทองตะนาวได้เป็นอย่างดี

ต่อมาในปี 2552 มีข่าวเรื่องสารก่อมะเร็งในควันธูป ทำให้คนทั่วไปเกิดความกังวลในการใช้ธูปในตลาด บริษัท อสีติ จำกัด จึงร่วมลงขันกับธูปทองตะนาว เพื่อค้นคว้าหาวิธีผลิตธูปที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้ธูปได้อย่างปลอดภัย มีการปรับวิธีคิด วิธีการผลิตและวัตถุดิบมาเป็นระยะ โดยเน้นที่วัตถุดิบจากธรรมชาติ เปลี่ยนมาใช้น้ำหอมเกรดเดียวกับที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สปาเป็นตัวแต่งกลิ่น และใช้ตัวทำละลายที่เป็น Natural grade เพื่อเจือจางกลิ่นให้มีความหอมแบบนุ่มนวลในชั้นตอนสุดท้าย จนได้ผลิตภัณฑ์ธูปที่ปลอดภัยกับ เป็นมิตรทั้งกับสิ่งแวดล้อมและตัวเรา

ปลายปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย โรงธูปทองตะนาวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โรงงานได้รับความเสียหายมาก และต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการฟื้นฟูโรงงาน จึงตัดสินใจย้ายโรงงานจากอุทัยธานี มาอยู่ที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากสร้างโรงงานใหม่ และผ่านการทดสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อย ทางโรงงานจึงขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร พร้อมแจ้งเกิดแบรนด์ “ธูปรักษ์โลก” อย่างเป็นทางการ

ธูปรักษ์โลกชูจุดขาย “ธูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยกับตัวเรา” และเพื่อเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยอย่างแท้จริง บริษัท อสีติ จำกัด จึงได้นำธูปรักษ์โลกเข้าทดสอบควันธูปอีกครั้ง กับบริษัท เฮลท์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด โดยครั้งนี้เป็นการทดสอบควันธูปในห้องปฏิบัติการ และใช้ Benchmark เดิมที่เคยทดสอบไว้เมื่อปี พ.ศ. 2546 และเพิ่มการทดสอบสารก่อมะเร็งอีก 2 สาร รวมเป็น 7 สารเป็นตัวตั้ง ซึ่งธูปรักษ์โลกผ่านการทดสอบทั้ง 7 สาร ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ธูปรักษ์โลก…รัก(ษ์)เรา รัก(ษ์)โลก

รางวัลการันตีคุณภาพ ``ธูปรักษ์โลก``

OTOP 5 ดาว

ปี พ.ศ. 2546


รางวัลโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่คัดสรรจากสินค้าคุณภาพสุดยอดหนึ่งตำบล ปี พ.ศ.2546

OTOP Champion ระดับประเทศ

ปี พ.ศ. 2549


รางวัล หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คัดสรรจากสินค้าสุดยอดของจังหวัด ภาค และประเทศ

PM Award

ปี พ.ศ. 2549


รางวัล ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award)

รักษ์เรา

ควันน้อย ไม่แสบตา

ธูปรักษ์โลกปลอดภัยจากสารเคมีและควันจากการเผาไหม้ ไม่ระคายเคืองตา ไม่แสบจมูก และไม่เป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% เมื่อจุดธูปจึงเกิดควันน้อยมาก และไม่มีสารเคมี

รักษ์โลก

ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่านการตรวจสอบการจุดธูปในห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พบว่าปราศจากสารเบนซินและนิวทาไดอิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่พบในธูป และผ่านการทดสอบควันธูปจากห้องปฏิบัติการสถาบันวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบสารก่อมะเร็ง 7 ชนิด โดยเทียบเคียงค่ามาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา