มนาปทายี ลภเต มนาปํ
ผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจ (มนาปทายีสูตร)
🌸“ของหอม” สร้างอารมณ์ที่ชื่นชอบ พออกพอใจ ชุ่มชื่นใจแก่คนทั่วไป เมื่อร่างกายได้รับกลิ่นหอมจะหลั่งสารแห่งความสุข ช่วยทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย มีจิตใจเป็นสุข

🌸 การใช้ ธูปมีกลิ่นหอม ในการไหว้พระ กลิ่นหอมนั้นจะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน กิเลสยุบตัวลง แม้เมื่อธูปไหม้ไฟหมดแล้ว กลิ่นก็ยังหอมอบอวลอย่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน ดั่งพระคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่ซาบซึ้งถึงจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตราบนานเท่านาน

🌸 การทำบุญด้วยของหอมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้หอม น้ำมันหอม หรือการปลูกไม้หอมในวัด นอกจากเราจะได้บุญ ได้ความสงบในจิตใจเราแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมบรรยากาศให้รื่นรมย์ยิ่งขึ้น ผู้ที่เข้ามาในบริเวณวัดก็จะสุขใจ อยากสั่งสมบุญกุศลยิ่งๆขึ้น ทั้งทำทาน รักษาศีล หรือเจริญสมาธิภาวนา

เมื่อวัดร่มรื่นร่มเย็นเป็นสถานที่เจริญใจ ก็จะทำให้ผู้คนอยากเข้าวัดมาสัมผัสกับความรื่นรมย์เกิดความศรัทธามั่นคง และอยากมาสัมผัสกับธรรมะอยู่เป็นนิจ นับเป็นการส่งเสริมให้วัดเป็นวัดรุ่ง…คือ รุ่งเรืองด้วยศรัทธา รุ่งเรืองด้วยศีลธรรม

ที่มา :
วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ ๑๔๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
หนังสือ เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมชาวพุทธ

**********

ธูปไหว้พระ กลิ่นมะลิ กลิ่นเทพประทานพร
🌷กลิ่นหอม อ่อนละมุน 🌾ควันน้อย 🌾ไม่แสบตา ไม่ระคายจมูก 🌾ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 🌾ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง 🌾เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รักษ์เรา รักษ์โลก 🌿
raklokincense.com