ในสังคมปัจจุบันที่รีบเร่ง ภาพบรรยากาศการใส่บาตรตอนเช้าค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ วันนี้ #ธูปรักษ์โลก มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใส่บาตรมาฝากพวกเราชาวพุทธ เพื่อพิจารณาหาโอกาสใส่บาตรกันค่ะ

ในทางพระพุทธศาสนา อานิสงส์ ๕ ประการจากการใส่บาตร คือ
๑) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 
๒) คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย
๓) มีชื่อเสียงที่ดีงาม
๔) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ
๕) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

นอกจากนี้การใส่บาตร ยังให้ประโยชน์อีกหลายประการด้วยกัน คือ
🌷 เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศล สร้างใจให้เป็นสุข ซึ่งเป็นหนทางแห่งความเจริญ
🌷 เป็นการลดความตระหนี่ ลดความเห็นแก่ตัว
🌷 เป็นการสร้างสังคมให้ร่มเย็น การที่ชาวพุทธได้เจอะเจอกันบ่อยๆเวลาใส่บาตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการทำบุญทำกุศล เป็นการสร้างความปรองดอง สร้างพลังแห่งความสามัคคี สร้างสังคมเข้มแข็ง
🌷 การใส่บาตรเพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ และเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานทำความดีสืบต่อไป

เห็นประโยชน์ของการใส่บาตรขนาดนี้ พรุ่งนี้…ใส่บาตรกันนะคะ 🌿

ที่มา : เวบไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

———-<<@>>———-

#ธูปไหว้พระ กลิ่นมะลิ กลิ่นเทพประทานพร

🌷กลิ่นหอม อ่อนละมุน 🌾ควันน้อย 🌾ไม่แสบตา ไม่ระคายจมูก 🌾ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 🌾ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง 🌾เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รักษ์เรา รักษ์โลก 🌿
raklokincense.com

———–<@

#ธูปรักษ์โลก มีจำหน่ายที่
https://www.facebook.com/bluebasket.market/
https://www.facebook.com/Pordeeshop49/
https://www.facebook.com/inceemondee/