อานิสงส์การบูชาพระด้วยของหอม 

มนาปทายี ลภเต มนาปํ ผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจ (มนาปทายีสูตร) 🌸“ของหอม” สร้างอารมณ์ที่ชื่นชอบ พออกพอใจ ชุ่มชื่นใจแก่คนทั่วไป เมื่อร่างกายได้รับกลิ่นหอมจะหลั่งสารแห่งความสุข ช่วยทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย มีจิตใจเป็นสุข 🌸 การใช้ ธูปมีกลิ่นหอม ในการไหว้พระ กลิ่นหอมนั้นจะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน…