ความรู้เกี่ยวกับ “ธูป”

ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชามาแต่อดีตสู่ปัจจุบัน มนุษย์เราเริ่มใช้ควันเพื่อเป็นเครื่องสื่อสารถึงเทพเจ้า เพื่อให้เทพเจ้ามีความพึงพอใจมาแต่สมัยโบราณนับพันปี และวิวัฒนาการกลายมาเป็นธูปที่เป็น "ดอกธูป" อย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน ชาวจีนในอดีตทำธูปจากไม้เนื้อหอม (Aromatic wood) หลายชนิด เช่น ไม้จันทน์ขา…