จากผลการวิจัย ควันธูปทั่วไป 1 ดอก ให้สารก่อมะเร็งเท่าบุหรี่ 1 มวน

ธูปทั่วไปทำจากขี้เลื่อยจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผ่านการอัดน้ำยาฆ่ามอด กาว สีย้อมผ้า ตัวทำละลายน้ำหอม และสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม ธูปจึงเต็มไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด เมื่อนำมาจุดไฟ จึงเกิดควันและสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากการวิจัยพบว่าในควันธูปทั่วๆไปมีสารก่อมะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน

และการจุดธูปบูชามีตั้งแต่ 1 ดอก / 3 ดอก / 5 ดอก / 9 ดอก ไปจนถึง 108 ดอก ยิ่งจำนวนดอกที่มากขึ้น ปริมาณควันธูปก็ยิ่งเพิ่มทวีคุณ รวมไปถึงบางแห่ง เช่น วัด ศาลเจ้า ที่มีคนจำนวนมากมาจุดธูปบูชาพร้อมๆกัน ควันก็จะยิ่งมาก จนทั้งแสบตา แสบจมูก หายใจลำบาก วัดและศาลเจ้าบางแห่งจึงขยับกระถางธูปออกมาตั้งกลางแจ้ง เพื่อให้การระบายอากาศดีขึ้น

#แต่นั่นคงยังไม่พอ

เพื่อให้การจุดธูปบูชามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น #ธูปรักษ์โลก ร่วมกับธูปทองตะนาว ค้นคว้า ปรับวิธีการผลิต เน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ จนได้ธูปที่ควันเพียงน้อยนิดเมื่อจุดไฟ และเป็นควันที่ไม่เป็นอันตราย #ธูปรักษ์โลก ผ่านการทดสอบควันธูปในห้องปฏิบัติการ ว่าปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งถึง 7 ชนิด จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยทั้งสุขภาพของผู้ใช้ คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม #ประกอบพิธีกรรมอย่างสบายใจ

ธูปรักษ์โลก #รักษ์เรารักษ์โลก #ควันน้อย #ไม่แสบตา #ไม่แสบจมูก #ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง

ที่มา “สารก่อมะเร็ง : ภัยเงียบที่มากับควันธูป”